Fizikalna terapija

U fizikalnoj terapiji stručnjaci procenjuju, dijagnostikuju i u 97% slučajeva uspešno leče poremećaje u funkcijama povezanim sa, na primer, povredama koje su nastale usled sportskih ili svakodnevnih aktivnosti, ili povezanim sa invaliditetom i raznim tipovima bolesti.

Doktor medicine, specijalsta fizikalne medicine i rehabilitacije (fizijatar) sa iskustvom u dijagnostici stanja i povreda kao i nekih telesnih nepravilnosti, radi na vraćanju fizičkih funkcija i pokretljivosti.

Da bi pregled kao i fizikalna terapija bili uspešni, neophodan je zdravstveni tim na čelu sa specijalistom, fizijatrom, koji kao produženu ruku u procesu oporavka vode fizoterapeuti (strukovni, viši, srednji, kineziterapeuti, radni terapeuti…). Ponekada je u tim potrebno uključiti i doktore srodnih specijalističkih grana (reumatoleoge, dijabetologe, radiologe, kardiologe, neurooge…) da bi mogućnost uspešnog lečenja bila maksimalna.

Šta možete očekivati od fizikalne terapije?

Pre svega, da pacijentima koji su u domenu naših ingerecija što ranije vratimo osmeh na lice.

Fizikalna terapija može pomoći ljudima svih starosnih dobi u zavisnost od dijagnoze i njihovog stanja, u mnogim situacijama i kod različitih zadesa.

Šta možete očekivati od fizikalne terapije?

Pre svega, da pacijentima koji su u domenu naših ingerecija što ranije vratimo osmeh na lice.

Fizikalna terapija može pomoći ljudima svih starosnih dobi u zavisnost od dijagnoze i njihovog stanja, u mnogim situacijama i kod različitih zadesa.

Briga o pacijentima

Fizijatar pomaže i brine o pacijentima u svim fazama oporavka, od početne dijagnoze do završetka lečenja tokom cele faze oporavka. Fizikalna terapija može biti samostalna opcija ili može podržati i uključiti druge tretmane.

Kako izgleda početak tearpije?

Pacijenti koji dođu kod nas, mogu očekivati kompletan fizikalni pregled, uključujući opsežnu anamezu, klinički pregled te po potrebi dodatna testiranja: procenu funkcionalnog stanja i lokomotornog aparata (pokretljivost mišića i zglobova, kontrakure…).

Postavljanje medicinske dijagnoze, na osnovu koje se pravi plan terapije, podrazumeva kako kratkokoročni tako i dugoročni cilj i on je u rukama isključivo lekara specijaliste – fizijatra.

Kako izgleda početak tearpije?

Pacijenti koji dođu kod nas, mogu očekivati kompletan fizikalni pregled, uključujući opsežnu anamezu, klinički pregled te po potrebi dodatna testiranja: procenu funkcionalnog stanja i lokomotornog aparata (pokretljivost mišića i zglobova, kontrakure…).

Postavljanje medicinske dijagnoze, na osnovu koje se pravi plan terapije, podrazumeva kako kratkokoročni tako i dugoročni cilj i on je u rukama isključivo lekara specijaliste – fizijatra.

Praćenje napredka

Praćenje napretka i određivanje smera u kom pacijent treba da ide tokom opravka se radi timski.

 Fizijatri često obučavaju pacijente, da bi pacijenti naučili vežbe koje mogu raditi i kod kuće, kako bi im oporavak bio što produktivniji i kako bi se što pre vratili svakodnevnim aktivnostima.

Koje su dodatne prednosti korišćenja fizikalne terapije?

U zavisnosti od postavljanja dijagnoze, prednosti fizikalne terapije su:

Koje su dodatne prednosti korišćenja fizikalne terapije?

U zavisnosti od postavljanja dijagnoze, prednosti fizikalne terapije su:

Kontrolisanje bola sa smanjenim korišćenjem lekova ili bez lekova

Izbegavanje hirurških intervencija ili operativnih zahvata

Poboljšana pokretljivost i kretanje već nakon nekoliko terapija

Oporavak od teških
povreda

Oporavak od moždanog udara

Puniji obim pokreta u zglobovima

Koji tipovi fizikalne terapije postoje?

Kao  i u bilo kojoj medicinskoj praksi, za lečenje i oporavak od različitih bolesti mogu se primeniti različite vrste fizikalne terapije. 

Pre nego što vas upoznamo sa svim metodama fizikalne terapije koje možete dobiti u našoj klinici, napravićemo kratak osvrt na specificosti istih i ukazati gde se mogu primeniti.

Fizikalna terapija u ortopediji

Leči mišićno-koštane povrede, uključujući mišiće, kosti, ligamente, fascije i tetive. Pogodna je za medicinska stanja poput preloma, uganuća, tendonitisa, bursitisa, hroničnih medicinskih problema i rehabilitacije ili oporavka nakon ortopedske intervencije. Tokom lečenja pacijenti primenjuju adekvatne ortoze u smislu imobilizacije povređenih segmenata tela, povrgavaju se korišćenju štaka, štapa, a kod težih slučajeva potrebna je primena i pilot lifta i evntualno i proteza.

Fizikalna terapija u ortopediji

Leči mišićno-koštane povrede, uključujući mišiće, kosti, ligamente, fascije i tetive. Pogodna je za medicinska stanja poput preloma, uganuća, tendonitisa, bursitisa, hroničnih medicinskih problema i rehabilitacije ili oporavka nakon ortopedske intervencije. Tokom lečenja pacijenti adekvatnih ortoza u smislu imobilizacije povređenih segmenata tela, povrgavaju se korišćenju ptaka pilot lifta, štapa i ponekad proteza.

Fizikalna terapija u neurologiji

Može pomoći ljudima s neurološkim poremećajima i stanjima poput povreda mozga, multiple skleroze, povrede kičmene moždine i moždanog udara. Lečenje može imati za cilj povećanje pokretljivosti udova, lečenje posledica nervnih oštećenja uz povećanje snage mišića u cilju sprečavanja atrofije mišića. Terapija pomaže kod oštećenja nerava (perfirenog motornog neurona) nastalih bolešću ili traumom.

Fizikalna terapija u neurologiji

Može pomoći ljudima s neurološkim poremećajima i stanjima poput Alzheimerove bolesti, povrede mozga, cerebralne paralize, multiple skleroze, Parkinsonove bolesti, povrede kičmene moždine i moždanog udara. Lečenje može imati za cilj povećanje pokretljivosti udova, lečenje paralize uz povećanje snage mišića u cilju sprečavanja atrofije mišića. Terapija pomaže kod oštećenja nerava (perfirenog motornog neurona) nastalih bolešću ili traumom.

Fizikalna terapija kod dece

Ova  terapija ima za cilj dijagnostikovanje, lečenje i kontrolu stanja koja utiču na novorođenčad, decu i adolescente. Ova stanja treba prepustiti uskospecijalizovanim specijalistima koji se bave dečjom fizikalnom terapijom , ali neka od stanja mogu biti sanirana i na drugim ustanovama za fizikalnu terpaiju, gde pre svega mislimo na krivinu kičmenog stuba, kifoze i skolioze, loše držanje tela, leteće lopatice, spušteni svodovi stopala…

Fizikalna terapija kod dece

Ova  terapija ima za cilj dijagnostikovanje, lečenje i kontrolu stanja koja utiču na novorođenčad, decu i adolescente. Ova stanja treba prepustiti uskospecijalizovanim specijalistima koji se bave dečjom fizikalnom terapijom , ali neka od stanja mogu biti sanirana i na drugim ustanovama za fizikalnu terpaiju, gde pre svega mislimo na krivinu kičmenog stuba, kifoze i skolioze, loše držanje tela, leteće lopatice, spušteni svodovi stopala…

Fizikalna terapija kod lečenja rana

Može pospešiti zaceljenje rana.  Fizikalna terapija može uključivati ​​upotrebu fototerapija, laseroterapije… Nakon specijalističkog pregleda, koji se sastoji od kliničkog pregleda, anamneze, dopunskih dija metoda (RTG, ultrazvuk, magnetna rezonanca, kompijuterizovana tomografija), labaratorijskih analiza isključivo specijalista, fizijatar, može preporučiti najprikladniji tretman.

U ordinaciji Dr Rodić se u okviru individulano definisanog seta terapija, sprovode sledeće metode fizikalne terapije:

Magnetna terapija

Delovanjem magneta na povređeno i bolno mesto na telu podstiče cirkulaciju i protok kiseonika, povećava ćelisku propustvljivost, što ubrzava metabolizam i prirodni tok ozdravljenja i umiruje upalne procese.

Osnovna dejstva magnetne terapije su:

 • smanjuje otok i zapaljenje
 • smanjuje bol
 • ubrzava regeneraciju tkiva (povrede, prelomi, rane)

Osnovne indikacije za primenu magnetne terapije:

 • sportske povrede
 • povrede zglobova
 • poverede ligamenata
 • povrede mišića i tetiva
 • osteoporoza, neuritis, reumatska oboljenja
 • prelomi kostiju bolovi u zglobovima, lumbalnom i vratnom delu

Elektroterapija

Ovaj vid terapije predstavlja korišćenje modaliteta električne struje prilikom terapijskih procesa, sa ciljem smanjenja i ukljanjanja zapaljenskih procesa (izaziva širenje krvnih sudova i pojačava cirkulaciju krvi i limfe, što dovodi do smanjenje otoka) i bola (pored otklanjanja uzroka, deluje i analgetički draženjem receptora u koži), pospešuje regeneraciju perifernih živaca i zarastanje kostiju.

Osnovna dejstva elektroterapije su:

 • smanjuje otok i zapaljenje
 • smanjuje bol
 • ubrzava regeneraciju tkiva (povrede, prelomi, rane)
 • poboljšava se mišićna kontrakcija

Osnovne indikacije za primenu elektroterapije:

 • Sportske povrede,
 • Povrede ligamenata
 • Povrede mišića
 • Uganuća zglobova
 • bolovi u vratnom i lumbalnom delu
 • bolovi u zglobovima

U oridnaciji Dr Rodić se, uz pomoć najsavremenije opreme, primenjuju sledeći strujni oblici: galvanska, dijadinamik, trabertove, faradejeve, neofaradejeve, TENS, NPHV, sekvence, 2-polne IF, 4-polne IF, eksponencijalni pulsevi, eksponencijalni, pulsevi sa usponom, pravougaoni pulsevi, ruske stimulacije, stimulacioni pulsevi, trapezoidni pulsevi, trougaoni pulsevi, kombinovani pulsevi, izopolarno i vektor polje, ledukova struja, H-talas, mikrostruje, srednje-frekventne struje, spastične stimulacije–Hufschmidt, spastične stimulacije–Jantsch, HVT, modulacioni pulsevi, VMS struja, kocova struja, EPIR, isprekidani pulsevi, IG pulsevi.

U svrhu postizanja boljih rezutata, u elektroterapiji primenjujemo i VAC aparat, odnosno tretman koji omogućava primenu elektro-terapije uz pomoć vakumskih elektroda dubinski unutar tkiva.

Laserska terapija

Ovaj vid terapije je zapravo korišćenje medicinskog lasera kojim se podstiče regeneracija tkiva (vezivnog, koštanog i tetivnog tkiva), pomaže zarastanje rana i smanjuje bol posebno kod neuralgija, pomaže kod povreda zglobova, ligamenata i mišića, ima snažno antiimflamatorno dejstvo (protiv upale i bola), skraćuje vreme lečenja.

Osnovna dejstva laserske terapije su:

 • smanjuje otok i zapaljenje
 • smanjuje bol
 • ubrzava regeneraciju i zarastanje tkiva (povrede, prelomi, rane)
 • smanjuje se spazam u mišićima

Osnovne indikacije za primenu laserske terapije:

 • zapaljenja (inflamacije) kostiju i mekih tkiva
 • sportske povrede,
 • vanzglobni reumatizam
 • Povrede ligamenata
 • Povrede mišića
 • Uganuća zglobova
 • bolovi u vratnom i lumbalnom delu
 • bolovi u zglobovima

Ultrazvučna terapija

Ovaj vid terapije se sastoji u primeni ultrazvučnih talasa u svrhu lečenja. Ultrazvuk svoje deluje na tri načina: mehanički (zgušnjavanje i razređivanje tkiva – masaža), toplotno (povećava se temperatura tretiranog tkiva), hemijski (povećava se nivo kiseonika u tretiranim tkivima i ubrzava se metabolizam)

Osnovna dejstva ultrazvučne terapije su:

 • smanjuje bol
 • ubrzava regeneraciju i zarastanje tkiva (povrede, prelomi, rane)
 • smanjuje se spazam u mišićima i povećava pokretljivost

Osnovne indikacije za primenu ultrazvučne terapije:

 • zapaljenja tetiva
 • sportske povrede,
 • disfunkcije mekog tkiva
 • Povrede ligamenata
 • Povrede mišića
 • Uganuća zglobova
 • bolovi u kičmi, vratnom i lumbalnom delu bolovi u zglobovima

Pozovite nas

064 938 9495
011/ 2641 – 057

Radno vreme

Ponedeljak – Petak: 09:00h – 19:00h
Subota: 09:00h – 13:00h

Pošaljite zahtev na e-mail

info@drrodic.com